WEB: http://www.palanques.es/

PATRIMONI CULTURALACTIVITATS CULTURALSLLOCS NATURALS/VERDS
Pintures rupestres. El Cingle.1Festes populars3Mirador del Bergantes.1
Iglesia Parroquial. Dedicada a l'Asunpció de la Verge.1Mola de Palanques. Altitud 774 metros.1
Torre de Palanques. Torre àrab.1Ríu Bergantes. Riberas del ríu Bergantes.1
Ajuntament. (Segle XVII)1Rocatallà1
Safareig1