Aín

Població: 123 habitants 

Any 2021

NICU

0,24

INDEX DINÀMIC

88

INDEX ESTABLE
152
INDEX COMUNICACIÓ
10
ÍNDEX TOTAL

265

Any 2022

NICU

0

INDEX DINÀMIC

0

INDEX ESTABLE
0
INDEX COMUNICACIÓ
0
ÍNDEX TOTAL

0

L’INDEX NICU es tanca al finalitzar l’any, entre el 1 de gener i el 1 de juliol es publiquen les dades. Aquelles dades temporals que puguen aparéixer publicades són merament orientatives. 

PATRIMONI CULTURAL I MEDIAMBIENTAL

Església de Sant Miquel. Segle XVIII,
Ermita del Calvari, catalogat com a Bé de Rellevància Local.
Castell de Benalí. BIC. SX
Moli d’Enrique
FONTS: la Font Caritat, la Font Calenta, les fonts del Juncaret, Barranc del Roig i Noguerales, altres com la Font del Riu (San Ambrosi), del Beat, de l’Avellaner o la Balsita, i sobretot el curs d’aigua subterrani que discorre per l’interior de la denominada cova de la Covatilla.