Arrels

Arrels

Arrels


Xilxes País Valencià / Comunitat Valenciana Associació Cultural

Sobre

Som una associació que volem promocionar en l’àmbit del País Valencià la cultura, el patrimoni, posar en valor la protecció del medi ambient, fomentar la sostenibilitat en la intersecció dels eixos social, econòmic i ambiental.

Els nostres objectius i les maneres de dur-se a terme estan en constant ampliació i evolució, com anhelem que siga la societat.

Alguns del nostres valors

Som feministes, apostem per una societat diversa i igualitària que reivindique els drets de totes les persones.

Pretenem contribuir a la cohesió del teixit associatiu, fomentar la participació tant de la joventut com del món sènior.

Volem ser un instrument que afavorisca el treball col·laboratiu entre les diferents associacions del País Valencià, afavorint l’intercanvi d’experiències i el treball en xarxa.

Finalitats de l’Associació

>   L’estudi, promoció, recuperació i divulgació del Patrimoni Cultural, Arquitectònic i Arqueològic.

>  L’estudi, promoció, recuperació i divulgació del Medi Ambient i de la Biodiversitat.

>   Foment de la Responsabilitat Social i l’Economia del Bé Comú.

>     Col·laborar tant amb els ens públics com amb els privats.

Més informació

Tipo de negoci: Associació cultural i medi ambiental

Freelance:

Informació de contacte

Especialitats

Similar

Informació de contacte