Recitador

Joan Vicent Cubedo Capella

València Professional

Gestió cultural, Narració oral