Torre Campanar

El Fadrí

Castelló de la Plana Espai Cultural