Nicup

QUÈ ÉS EL RÀNKING NICUP?

 

NICUP representa les sigles de NIVELL CULTURAL de POBLACIÓ

 

És un índex anual que serveix per a establir el nivell cultural d’una població, basat en una fórmula que computa la mitjana d’indicadors culturals dividit entre la seua població. Aquests indicadors culturals determinen i posicionen objectius de desenvolupament humà, social, cultural i educatiu.

Com s’obté el NICUP

És la suma de les activitats culturals, el patrimoni material i immaterial, mediambiental, educatiu i comunicatiu amb paràmetres d’impacte com d’abast social. Dividit pel nombre total de persones del cens poblacional més aproximat a les últimes xifres del INE (institut nacional d’estadístiques)

Els paràmetres que es tenen presents són computables sempre i quan tinguen una tirada pública o privada i una difussió en xarxes socials o media. Aquells de caràcter privat no rastrejables, no poden aparèixer per la impossibilitat de demostrar la seua programació final.

En el cas dels esdeveniments amb públic. No es tenen en compte l’index de participació, sinó la seua programació.

El NICUP es divideix en 8 categories de població:

A. De 0 a 50 habitants

B. De 50 a 200 habitants

C. De 200 a 1000 habitants

D. De 1000 a 5000 habitants

E. De 5000 a 10.000 habitants

F. De 10.000 a 50.000 habitants

G. De 50.000 a 200.000 habitants

H. Més de 200.000 habitants.

En la taula absoluta ha de prevaldre una formula d’equiparació entre poblacions que resulte d’ajustar tots els paràmetres.

 


NICU INDEX
POBLACIÓi.NICUHABITANTSi.DINÀMICi.ESTABLESi.COMUNICACIONSi.TOTAL
Palanques0,89319916710276
Aín0,2381234315210205
Albocàsser0,24132113391175102524