Població: 31 habitants

Any 2021

NICU

4,4

INDEX DINÀMIC

0

INDEX ESTABLE

127

INDEX COMUNICACIÓ

9

INDEX TOTAL

136

Any 2020

NICU

6,71

INDEX DINÀMIC

72

INDEX ESTABLE

127

INDEX COMUNICACIÓ

9

INDEX TOTAL

208

L’INDEX NICU es tanca al finalitzar l’any, entre el 1 de gener i el 1 de juliol es publiquen les dades. Aquelles dades temporals que puguen aparéixer publicades són merament orientatives.