Població: 31 habitants

Any 2021

NICU

0,854

INDEX DINÀMIC

88

INDEX ESTABLE

167

INDEX COMUNICACIÓ

10

INDEX TOTAL

265

L’INDEX NICU es tanca al finalitzar l’any, entre el 1 de gener i el 1 de juliol es publiquen les dades. Aquelles dades temporals que puguen aparéixer publicades són merament orientatives.